Adam Forst
advokát

O mně

Jako advokát mám unikátní zkušenosti v oblasti soudních sporů a arbitráží. Zastupuji náročné klienty z byznysu, veřejného sektoru i jednotlivce, kterým záleží na dobrém výsledku jejich právního sporu.

Dlouhodobě spolupracuji s advokátní kanceláří HAVEL&PARTNERS, kde mám v pozici counsela na starost skutkově a právně složité soudní spory.

Klientům jsem pomohl vyhrát již více než 700 sporů v hodnotě miliard Kč. V mém portfoliu jsou soudní a rozhodčí spory z oblasti nemovitostí, korporací, financí, investic, IT a technologií, pojištění, zdravotnictví, pracovního práva, sportovního práva, ochrany spotřebitele, nekalé soutěže, duševního vlastnictví, filmu, médií, ochrany osobnosti, zprostředkování, energetiky, stavebnictví, dodavatelských vztahů, pohledávek, správního soudnictví, školství, rodinného práva, dědictví, profesní odpovědnosti, odpovědnosti státu za škodu, uplatňování škod v trestním řízení a řady dalších.

Nad rámec každodenní praxe se odborně věnuji zejména oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy, pojištění a znaleckého práva. Pravidelně přednáším na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Justiční akademii v Kroměříži.

Působím též jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V rámci České advokátní komory jsem členem výboru pro výchovu a vzdělávání. Byl jsem členem disciplinární komise Svazu futsalu České republiky.

Když nepracuji, sportuji nebo vyrážím s rodinou a přáteli do přírody, ideálně pěšky do hor nebo plachetnicí na moře.


Služby

Právní služby poskytuji především klientům řešícím potenciální nebo probíhající právní spor.

Poskytuji nejen kompletní zastoupení před soudy a dalšími orgány, ale i podporu při vyjednávání dohod o narovnání či dalších aktivitách vč. výběru vhodné procesní strategie, přípravy podkladů pro management, zajišťování znaleckých posudků apod.

Zkušenosti ze sporové agendy využívám při přípravě vhodné smluvní dokumentace nebo nastavení interních procesů klientů.

Jak je uvedeno výše, mám rozsáhlé zkušenosti především se spory z oblasti soukromého práva. Neposkytuji služby v oblasti násilných trestných činů a daňového práva.

V rámci své činnosti spolupracuji se špičkovými odborníky i z jiných oblastí vč. soudních znalců, daňových poradců nebo detektivů.

Služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.


Aktuality


Kontakty


Adam Forst advokát