10/05/2023

Publikace článku Česko na cestě k hromadnému řízení

Od konce minulého roku má veřejnost k dispozici dlouho očekávaný návrh zákona o hromadném řízení, jehož účinnost (pokud projde úspěšně legislativním procesem) je plánovaná na 1. 1. 2024. Už teď je zjevné, že návrh vyvolá řadu aplikačních otázek. Cílem tohoto příspěvku je základní představení zákona. V dalších dílech se již budeme věnovat vybraným aplikačním problémům.

Dne 20. prosince 2022 zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti („MSp“) návrh zákona o hromadném řízení („ZOH“) vč. doprovodného zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další předpisy („DZ“).1 Tyto zákony transponují směrnici EP a Rady EU o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitele 2020/1828 („směrnice“).2

Aktuálně probíhá druhá fáze mezirezortního připomínkového řízení, tedy vypořádání připomínek povinných připomínkových míst (zejm. ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy) a širší odborné veřejnosti. I přes relativně krátkou lhůtu pro zaslání připomínek3 se jich sešlo velké množství. Zásadní připomínky vznesly Nejvyšší soud, Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR, ale i například Česká asociace pojišťoven. S ohledem na rozsah připomínek lze očekávat jejich vypořádání ke konci dubna 2023. Teprve následně bude návrh zákona předložen vládě. Ačkoliv se tedy v návrhu ZOH a DZ uvádí předpokládaná účinnost již od 25. června 2023 (v souladu s termínem stanoveným směrnicí), lze očekávat posunutí tohoto termínu o několik měsíců.

Cílem tohoto článku je představení základního konceptu hromadného řízení dle ZOH. Podrobná analýza konkrétních ustanovení zákona a jeho jednotlivých institutů bude obsahem navazujících článků v pokročilejší fázi legislativního procesu.

Celý článek

Další aktuality

Přednáška pro ČAP na téma hromadných žalob
17/10/2023

Přednáška pro ČAP na téma hromadných žalob

V rámci Semináře právníků pojišťoven jsme s kolegy diskutovali aktuální podobu zákona o hromadném občanském řízení soudním.
Více
Přednáška pro Justiční akademii
25/06/2023

Přednáška pro Justiční akademii

Děkuji Justiční akademii za pozvání k dalšímu ročníku školení na náhradu škody, které proběhlo tento týden v Justičním areálu Na Míčánkách. Je vždy příjemné se potkat s pracovníky soudů mimo běžné pracovní povinnosti v uvolněnější atmosféře. Budu se těšit na pokračování.
Více
Přednáška pro Probační a mediační službu na téma základy soukromého práva
09/05/2019

Přednáška pro Probační a mediační službu na téma základy soukromého práva

Více